Opracowanie projektu budowy obwodnicy Chorzowa zostało wpisane na listę projektów kluczowych i zostanie sfinansowane  w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Z tych pieniędzy będziemy mogli sfinansować koszty opracowania całej dokumentacji budowy. Przy tak dużej inwestycji drogowej sama dokumentacja to wydatek rzędu 10 mln złotych – przyznaje Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.

Obwodnica to wspólna inwestycja Chorzowa, Katowic i Bytomia. Wniosek o dofinansowanie gminy składały wspólnie. Na opracowanie dokumentacji miasta wydały 900 tys. zł. Unijna dotacja wyniesie 5,3 mln zł, pozostałe 4 mln to środki skarbu państwa.

Kolejnym krokiem jest teraz ubieganie się o pieniądze na samą realizację inwestycji poprzez umieszczenie jej na liście projektów kluczowych w nowej perspektywie finansowej UE. Gdyby to się udało prace budowlane mogłyby rozpocząć się jeszcze w 2015. Jak wstępnie oszacowano przebudowa DK 79 i skierowanie ruchu samochodów poza centrum Chorzowa może kosztować nawet 1 mld złotych.

Źródło: UM Chorzów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.