W latach 2007-2012 rowerzyści spowodowali łącznie 243 wypadki, co stanowi 43,7% wszystkich wypadków z ich udziałem oraz 3,4% ogółu wypadków w Warszawie. Ponadto rowerzyści byli sprawcami 97 kolizji, co stanowi 0,9% ogólnej liczby kolizji w badanym okresie.

Najczęstszym rodzajem zdarzeń drogowych, w którym uczestniczyli warszawscy rowerzyści było zderzenie boczne z pojazdami. Wypadki tego rodzaju stanowiły 75% ogółu wypadków z rowerzystami i w ich wyniku 15 rowerzystów poniosło śmierć oraz 410 zostało rannych, co stanowi 80% rannych rowerzystów w omawianym okresie. Drugim, biorąc pod uwagę liczebność osób poszkodowanych, rodzajem wypadków jest najechanie rowerzysty na pieszego.

Do wypadków z udziałem rowerzystów najczęściej dochodziło z winy kierujących pojazdami silnikowymi (51% sprawców), oraz z winy rowerzystów (44% sprawców). Sprawcami kolizji w których uczestniczyli rowerzyści najczęściej byli kierowcy pojazdów silnikowych (58% sprawców) oraz rowerzyści (40% sprawców). Udział pieszych jako sprawców w zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów jest marginalny.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.