Trzy miesiące potrwa remont drogi krajowej nr 19 w miejscowości Kamień (powiat rzeszowski). Nową nawierzchnię zyska prawie 3-kilometrowy odcinek.

Wartość prac remontowych, które wykona Skanska, to prawie 4 mln zł brutto. Remont DK 19 w Kamieniu rozpocznie się jeszcze w sierpniu i potrwa trzy miesiące.

Dzięki inwestycji zniszczony fragment jezdni zyska nową nawierzchnię. Wyremontowane zostaną też kraweżniki, chodniki oraz zatoki autobusowe.

Remont w Kamieniu będzie się wiązał z czasowymi utrudnieniami dla kierowców. W miejscach prowadzenia robót będą obowiązywały ograniczenia prędkości oraz zwężenia. Większość prac będzie wykonywana przy utrzymaniu dwukierunkowego ruchu, jednak w okresie robót nawierzchniowych konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Od czerwca na drodze nr 19 jest też prowadzony remont 10-km odcinka między Sokołowem Małopolskim, Nienadówką a Stobierną. Wartość tej inwestycji to 13 16 mln zł brutto.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.