Kolejny odcinek drogi krajowej nr 22 zostanie wyremontowany. Nową nawierzchnię zyska jej ostatni odcinek w powiecie chojnickim.

Jeszcze we wrześniu zaczną się pierwsze prace przygotowawcze przy remoncie 9-kilometrowego odcinka drogi między Obwodnicą Chojnic a Rytlem. Będzie to remont metodą nakładki bitumicznej. Polega on na sfrezowaniu starej nawierzchni, profilowaniu oraz położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, a także uzupełnieniu pobocza frezami bitumicznymi. Ze względu na fakt, że „berlinka” została zbudowana z płyt betonowych, nowa nawierzchnia bitumiczna będzie nacinana i uzupełniana specjalnym spoiwem, co zapobiegnie w przyszłości pękaniu nawierzchni nad płytami.

W miejscowości Rytel, podobnie jak na innych odcinkach drogi w Łęgu i Czarnej Wodzie, zostaną także zbudowane elementy uspokojenia ruchu. Te działania inżynieryjne towarzyszące remontowi mają sprawić, by nowa droga była nie tylko komfortowa, ale i bezpieczna dla użytkowników.

Remont potrwa do końca października, a jego koszt wyniesie 5,8 mln zł. Na remontowanym odcinku należy się liczyć z utrudnieniami — ruchem wahadłowym sterowanym ręcznie i ograniczeniem prędkości.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.