W tym roku rozpocznie się remont drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin. Oprócz nowej nawierzchni zostaną przebudowane skrzyżowania i wyremontowane chodniki. Powstanie także ścieżka rowerowa aż do Górek.

Nawierzchnia drogi krajowej nr 91 jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Wyremontowany zostanie odcinek przechodzący przez całe miasto od wiaduktów kolejowych na północy i zakończy się już poza jego granicami na węźle Czarlin przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22. Będzie to prawie 7 kilometrów. W zakres prac remontowych wchodzi wykonanie nowej nawierzchni na całym odcinku trasy. Zostaną również przebudowane wszystkie istniejące skrzyżowania oraz wybudowane jedno dodatkowe z ulicą Poligonową, realizowane w partnerstwie z miastem Tczew. Ponadto, w ramach inwestycji dokonany zostanie kompleksowy remont wszystkich istniejących na całym odcinku chodników.

Pojawi się też ścieżka rowerowa biegnąca przez całe miasto aż do Górek. Ścieżka zacznie się przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i poprowadzi do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Dalej będzie przechodzić istniejącym odcinkiem przez Osiedle Bajkowe. Od skrzyżowania z Al. Kociewską, znów w pasie drogi krajowej, doprowadzi aż do skrzyżowania z ul. Norwida.

Inwestycja została zaplanowana na dwa lata. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, prace powinny rozpocząć się w połowie roku i zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.