Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmodernizuje drogę nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno (od skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. 22 stycznia) oraz Brzozowo i łączącym się z południową obwodnicą miasta. Po zakończeniu modernizacji w planach jest przejęcie tej trasy przez samorządy lokalne oraz wzięcie odpowiedzialności za utrzymanie obwodnicy przez Urząd Marszałkowski.

Finansowany ze środków samorządu województwa remont drogi wojewódzkiej nr 550 ma objąć 2,4-kilometrowy odcinek trasy biegnący od skrzyżowania ulicy Toruńskiej i 22 stycznia w Chełmnie, dalej ulicą Toruńską oraz za rogatkami miasta do skrzyżowania z południową obwodnicą. Poza wymianą nawierzchni planuje się kompleksową modernizację chodników na całej długości, wykonanie odwodnienia, umocnienie skarp i instalację oświetlenia. Koniec prac zaplanowano najpóźniej na wrzesień 2015 roku.

Po zakończeniu remontu powiat chełmiński i miasto Chełmno przejmą drogę wojewódzką nr 550: władze miasta przejmą 4,5-kilometrowy odcinek w granicach administracyjnych miasta (do skrzyżowania z droga gminną), a władze powiatu 450-metrowy odcinek do skrzyżowania z obwodnicą. Z kolei samorząd województwa będzie zarządzał południową obwodnicą Chełmna, która ma być zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich. Będzie to możliwe po zakończeniu remontu oraz przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą kategorii dróg.

***
Urząd Marszałkowski zrealizował już podobne przedsięwzięcie wspólnie z władzami Wąbrzeźna: w zamian za przejęcie przez gminę dawnych dróg wojewódzkich w granicach miasta, samorząd województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej obwodnicy i przekazał ratuszowi pulę środków na doprowadzenie do właściwego stanu przekazanych ciągów komunikacyjnych.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


 
Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.