Remont na obwodnicy BrzeskaNa obwodnicy Brzeska, w ciągu drogi krajowej nr 4, od strony szpitala do ronda, po lewej stronie,  27 lipca układana będzie nawierzchnia bitumiczna, organizacja ruchu nie ulegnie zmianie w stosunku do tej, która obowiązuje.

Od przyszłego tygodnia demontowane będą bariery ochronne i montowane nowe na odcinku od ronda w kierunku Rzeszowa. Prace potrwają cały tydzień, nie spowodują jednak zmiany organizacji ruchu. Ruch odbywał się będzie w dwóch kierunkach.

W kolejnym tygodniu przez 4 dni robione będą dylatacje bitumiczne i ze względów technologicznych musi być wprowadzony ruch wahadłowy. Roboty skończą się do 15 sierpnia na odcinku obwodnicy Brzeska od ronda w kierunku Rzeszowa. Do połowy września trwać będą prace przy przebudowie ronda w okolicy szpitala, w Brzesku.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.