W Obłazach Ryterskich (powiat nowosądecki) obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 87 w związku z remontem uszkodzonych elementów pasa drogowego przez osuwisko. Ruch pojazdów odbywa się wahadłowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną.

Na długości 80 metrów wykonana zostanie konstrukcja oporowa, którą stanowi ruszt palowy, złożony ze 140 pali 20-metrowych zwieńczony żelbetową płytą oraz mikropale, które dodatkowo mają zakotwić płytę zwieńczającą konstrukcję. Wybudowany zostanie drenaż wgłębny, odcinający wody gruntowe powyżej konstrukcji oporowej, wyremontowany przepust drogowy i odtworzona konstrukcja jezdna na odcinku ponad konstrukcją oporową. Wykonawcą jest Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak z Gdyni. Koszt prac wyniesie niespełna 2,921 mln zł i mają  one potrwać cztery miesiące od momentu podpisania umowy.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.