Po wykonanych ostatnio na Śląsku remontach nawierzchni na autostradzie przyszedł czas na drogi ekspresowe i krajowe.

Prace remontowe w znacznej mierze realizowane będą w weekendy i nocą, aby utrudnienia były jak najmniejsze. Remonty będą wykonywane w dwóch technologiach: „mikrodywanika” oraz tradycyjnej polegającej na sfrezowaniu istniejących zdegradowanych już warstw bitumicznych nawierzchni i w ich miejsce ułożeniu nowych o odpowiednich parametrach technicznych.

Drogowcy pracują już na dwóch odcinkach DK nr 94 - w miejscowości Toszek oraz od Toszka do granicy województwa (łącznie ponad 5 km) oraz na DK nr 1 - od granicy z województwem łódzkim do Częstochowy (19 km). Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w postaci ruchu wahadłowego i zwężenia jezdni. Zakończenie robót zaplanowano na 30 września.

Z kolei od 9 września do 25 października potrwają prace na odcinku drogi ekspresowej S1 od Świętoszówki do Pogórza. Konieczne tu będzie częściowe przełożenie ruchu na drugą jezdnię.

Również 9 września rozpocznie się remont nawierzchni na obu jezdniach DK nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Roboty będą prowadzone w porze nocnej połówkami jezdni jednocześnie w obu kierunkach. Potrwają do końca września.

W drugiej połowie września br. rozpocznie się remont drogi ekspresowej S1 na odcinku Sosnowiec - Jaworzno – Mysłowice na długości prawie 2 km. Zmiana organizacji polegać będzie na jednostronnym zawężeniu jezdni drogi do jednego pasa ruchu.

Na odcinku drogi krajowej nr 1 od Zabijaka do Dąbrowy Górniczej wykonywany będzie remont nawierzchni w miejscach ich największego wyeksploatowania. Na wszystkich odcinkach planowane jest wprowadzenie zawężenia do jednego pasa ruchu. Roboty prowadzone będą w weekendy. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót – od połowy września do połowy listopada.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.