Jeszcze przed nadejściem zimy w Mysłowicach uda się zrealizować czwartą z kolei umowę na remonty bieżące dróg. Tym razem niezbędne prace wykonane zostaną m.in. na ulicach Wielka Skotnica, Jastruna, Obrzeżna Zachodnia czy Konopnickiej.

Przed okresem zimowym niezbędne są naprawy, które zwiększą bezpieczeństwo kierowców i zabezpieczą jezdnie. Dlatego też ogłoszono już czwarty w tym roku przetarg na remonty bieżące dróg. Przetarg ten wygrała firma Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp z o.o. kwotą 59,7 tys. zł. Oznacza to, że w roku 2013 r. wyłącznie na tzw. prace doraźne z zakresu napraw nawierzchni drogowej wydano 600 tys. zł.

Kolejne remonty dróg odbędą się już w 2014 r. Wstępne plany zakładają m.in. kontynuację remontu drogi wojewódzkiej nr 934 oraz remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 79. W roku 2014 planowany jest również odcinkowy remont ulicy Gagarina od skrzyżowania z ul. Kościelniaka w kierunku granicy z miastem Lędziny. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu br.

Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.