Zwiększony został zakres prac w ramach prowadzonego remontu kładki dla pieszych nad skrzyżowaniem al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej w Gdańsku. Po rozpoczęciu prac i zdjęciu części nawierzchni kładki okazało się, że zakres prac należy rozszerzyć ze względu na zły stan techniczny fragmentu tego ciągu komunikacyjnego.

Zamiast planowanego remontu lub wymiany części gzymsów oraz nawierzchni na kładce i cynkowania oraz malowania balustrad, wykonane zostaną: dylatacje (dotychczas ich nie było), wymienione zostaną gzymsy, poręcze, nawierzchnia (z asfaltowej na polimerowo-epoksydową). Roboty prowadzone będą na najbardziej zniszczonym odcinku kładki na prawo od jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska. Na czas robót ten fragment kładki został wyłączony z użytkowania. Zmieni się również koszt prac – z planowanych 100 tysięcy do 480 tysięcy złotych. Nie zmienił się natomiast termin zakończenia robót - koniec sierpnia br.

Trwają już też roboty remontowe na dwóch innych kładkach dla pieszych w Gdańsku. Na kładce w ciągu ul. Powstańców Warszawskich trwa wymiana stalowych schodów. Prace zakończą się 30 kwietnia, a ich koszt to 120 tys. zł.

Kontynuowane są również prace na kładce w ciągu ul. Kielnieńskiej. Wymieniany jest tam stalowy chodnik i balustrady. W związku z pracami w obrębie wiaduktu, zawężone zostały obydwa pasy ul. Kielnieńskiej – odbywa się tamtędy ruch pieszych. Prace trwać będą do 10 maja, a ich koszt wyniesie również 120 tys. zł.

Źródło: ZDiZ Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.