Do końca października potrwa remont głównego wiaduktu drogowego oraz kładki dla pieszych w ciągu ul. Bytomskiej nad Drogową Trasą Średnicową w Świętochłowicach. Za kwotę 70 tys. zł naprawione zostaną tutaj elementy żelbetonowe oraz nawierzchnia chodników.

Aktualnie trwają również prace przy ul. Świerczewskiego, gdzie wymieniane są krawężniki. W tym miejscu naprawiona zostanie także mocno zniszczona nawierzchnia, w związku z czym fragment od ul. Katowickiej do wjazdu na teren Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji będzie zamknięty. Remont potrwa do końca października i będzie współfinansowany przez CHŚPWIK. Świętochłowice zapłacą za to około 30 tys. zł. 

Od poniedziałku 22 września rozpocznie się remont nawierzchni ul. Lazara. Zadanie to realizowane będzie około dwóch tygodni i również prowadzone będzie wspólnie z CHŚPWIK. Miasto przeznaczy na ten cel ponad 100 tys. zł.

Źródło: UM Świętochłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.