W minionym 2012 roku na remonty dróg drogowcy wydali 15 milionów złotych. Za tę kwotę udało się wyremontować prawie 9 km dróg.

Na samej Starówce nowych wygląd zyskała ulica Kopernika i Szpitalna. Obie ulice zostały odnowione za ponad 732 tysiące złotych. Remont ulicy Szpitalnej to duża zmiana dla kierowców. - Po remoncie ulica Szpitalna z tzw. ślepej ulicy zmieniła się w ulicę jednokierunkową. Od 16 listopada można przejechać nią ze Starówki w kierunku placu św. Katarzyny - wyjaśnia Andrzej Glonek, dyrektor MZD.

W tym roku zrealizowano remont Szosy Lubickiej. Prace były prowadzone na odcinku od pl. Daszyńskiego do wjazdu do nowego osiedla, na wysokości gazowni. Dzięki remontowi nowy wygląd zyskała zarówno jezdnia południowa, jak i północna. Na odcinku 460 metrów została wymieniona podbudowa i ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach prac zostały wykonane wjazdy i zatoka postojowa. Remont kosztował około 1,8 milionów złotych, z czego ponad 800 tysięcy pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Podsumowując remonty na toruńskich ulicach, warto przywołać remont ulicy Polnej jednej z newralgicznych ulic naszego miasta. W roku 2011 na odcinku od ul. Chrobrego do torów PKP odnowiona została jezdnia południowa, w tym roku nowy blask zyskała jezdnia północna. Na prawie 800 metrowym odcinku została wykonana nowa jezdnia i jednostronny chodnik z polbruku. Koszt remontu to 1,12 mln złotych.

Nowy wygląd zyskał ponad kilometrowy odcinek ulicy Dziewulskiego. Prace były prowadzone w dwóch etapach: od ul. Przybyłów do wjazdu do policji i od ul. Łyskowskiego do wjazdu do policji. N całym remontowanym odcinku została wykonana nowa jezdnia i zatoki parkingowe.

Dynamicznie postępowały roboty na ulicy Kraszewskiego. Na odcinku 170 metrów wyremontowano dwie jezdnie. Na całej długości została wymieniona nawierzchnia z podbudową i chodnik. Dla rowerzystów powstała bitumiczna droga rowerowa. Roboty kosztowały ponad 731 tysięcy złotych.

W 2012 roku wyremontowana została ulica Hallera. Droga została odnowiona na odcinku 500 metrów, od ul. Kniaziewicza do ul. Łódzkiej. W ramach prac została ułożona nowa podbudowa i jezdnia bitumiczna. Zostało wykonane również odwodnienie.

Rok 2012 to remont ul. Wojska Polskiego na odcinku od Bażyńskich do Chrobrego, remont chodnika na ul. Hallera, wymiana wygrodzeń na placu Armii Krajowej i wykonanie nakładek na ul. Wschodniej i Łódzkiej.

Nowy wygląd zyskała również ulica Rolnicza. Na odcinku od torów do ul. Traktorowej drogowcy wykonali nową jezdnię z podbudową, parkingi bitumiczne i jednostronny chodnik.

Drogowcy w ubiegłym roku zajęli się remontem kapitalnym ul. Szymanowskiego (od ul. Kraszewskiego do ul. Słowackiego), Żeromskiego i Moczyńskiego. Ulice zyskały nową bitumiczną nawierzchnię. Jezdnia, chodnik i odwodnienie zostało wykonane na ul. Włocławskiej, która została wyremontowana na odcinku 380 metrów od ul. Włocławskiej do TARR. Nowy wygląd zyskał również 100-metrowy odcinek ulicy Derdowskiego. Na odcinku od Krasińskiego do Bydgoskiej została wykonana pieszo-jezdnia wraz z podbudową.

Za ponad 82 tysiące złotych nowy wygląd zyskała ul. Biała/Złota, która na odcinku od ul. Hallera do Białej zyskała nową jezdnię i chodnik jednostronny.

Zmieniała się również ulica Prądzyńskiego. Na odcinku 430 metrów została wykonana nowa jezdnia, parkingi, wjazdy i obustronny chodnik.

Nowy asfalt został wylany na ul. Raszei. Na całym remontowany odcinku od ul. Bolta do ul. Wyszyńskiego został ułożony po obu stronach nowy chodnik, wykonane zostały również parkingi.

W mijającym roku wyremontowana została również ulica Zamenhoffa (od ul. Żwirki i Wigury do placu parkingowego) i  droga łączącą Konstytucji 3 Maja z Ligi Polskiej.

Kolejne ulice, które zostały odnowione w tym roku to ul. Studzienna, Jeśmanowicza, Sczanieckiego i Konopnickiej. Ulica Jeśmanowicza została wyremontowana na odcinku 210 metrów. W ramach prac została  ułożona nowa nawierzchnia jezdni i parkingów. Po obu stronach został wyremontowany również chodnik. Z kolei na ul. Sczanieckiego drogowcy zajęli się odcinkiem od ul. Łąkowej do ul. Świętopełka. Odcinek liczył 220 metrów długości.- Na całym odcinku ułożyliśmy nową nawierzchnię bitumiczną i chodnik.- informuje Andrzej Glonek, dyrektor MZD. Z kolei na ul. Konopnickiej odnowiono odcinek od Bydgoskiej do Słowackiego. Za ponad 574 tysiące złotych została wykonana nowa jezdni i podbudowa oraz chodnik.

Trwa remont niewielkiego, ale strategicznie położonego mostka na ulicy Chrobrego, koło skrzyżowania z ul. Fabryczną. W ramach, kosztujących 780 tysięcy złotych, prac zostanie wymieniona płyta przeprawy. Wzmocnione zostaną także jej przyczółki oraz umocnione brzegi Strugi Toruńskiej spinanej przez remontowany most. Nową nawierzchnię zyska jezdnia i obustronny chodnik. Dla bezpieczeństwa pieszych zostaną zamontowane bariery ochronne.

Do tej pory drogowcy wykonali przyczółki betonowe, ułożyli płytę nośną obiektu. Gotowy jest już chodnik. - W czasie prac natknęliśmy się na niezinwentaryzowane kable energetyczne. Usunięcie tej kolizji sprawiło, że termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty. W styczniu 2013 roku będziemy kontynuować roboty nawierzchniowe, po to, by  dopuścić ul. Chrobrego do ruchu - wyjaśnia Andrzej Glonek, dyrektor MZD. - Równolegle będziemy prowadzić roboty wykończeniowe na obiekcie, które planujemy zakończyć w maju 2013 roku.

Źródło: MZD Toruń

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.