Pod koniec lipca rozpocznie się remont 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 36 na odcinku między Załęczem – Rawiczem a Sarnową w województwie wielkopolskim. Prace potrwają 12 tygodni.

Od 22 lipca odcinek ten zostanie poddany różnym zabiegom remontowym. Zostanie wyprofilowana nawierzchnia, będzie ułożona warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, wymienione zostaną uszkodzone krawężniki, odtworzone oznakowanie poziome oraz przeprowadzona regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i studni.

Prace będą toczyły się „pod ruchem”, który będzie odbywał się wahadłowo, sterowany ręcznie, żeby maksymalnie usprawnić przejazd.

Prace wykona Firma Colas Polska Sp. z o.o. z  Palędzia. Koszt remontu to 3 mln zł, a planowany termin zakończenia prac to połowa  października br.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.