Ci, co wybierają się do Rosji w najbliższym czasie powinni to jeszcze przemyśleć. Do Moskwy zbliża się największa śnieżyca od 50 lat. Rosyjska stolica jest zasypana warstwą białego puchu już od niedzieli.

Służby komunalne oczyszczały przez ten czas miasto z błota i lodu, jednak dziś od rana czarne drogi znowu są przykryte grubą warstwą śniegu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.