Miejski Zarząd Dróg w Toruniu chce zrealizować dwie inwestycje, które poprawią warunki ruchu pieszego i rowerowego we wschodniej części miasta.

Zostały ogłoszone dwa przetargi na przeprowadzenie prac budowlanych: jeden na wykonanie fragmentu drogi rowerowej w ciągu Szosy Lubickiej na odcinku od ul. Dziewulskiego do ul. Jamontta i drugi na wykonanie chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Przy Skarpie na odcinku od ul. Suleckiego do ul. Turystycznej. Inwestycje mają zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Droga rowerowa w ciągu Szosy Lubickiej wytyczona będzie po stronie północnej i połączy istniejące odcinki dróg rowerowych w tym rejonie. Droga rowerowa wybudowana zostanie z asfaltu i będzie miała szerokość 2,5 metra. Dodatkowo, w ramach inwestycji przebudowany zostanie chodnik sąsiadujący z planowaną drogą rowerową. Długość nowej drogi rowerowej wynosić będzie około 600 metrów.

Chodnik w ciągu ul. Przy Skarpie, o długości około 600 metrów, zbudowany zostanie w sąsiedztwie istniejącej asfaltowej drogi rowerowej po stronie wschodniej ulicy. W ramach zadania powstanie także oświetlenie służące pieszym i rowerzystom. Dzięki inwestycji mieszkańcy osiedla Przy Skarpie uzyskają nową przestrzeń, którą będą mogli wykorzystywać do bezpiecznych i komfortowych podróży pieszych i rowerowych.

Inwestowanie w infrastrukturę rowerową ma na celu zwiększenie udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach po Toruniu, a także zachęcić mieszkańców miasta do aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem dwóch kółek. W tym roku drogi rowerowe powstały m.in. w ramach budowy pierwszego odcinka Trasy Średnicowej Północnej, budowy ul. Dworcowej, czy na fragmencie ul. Grudziądzkiej pomiędzy ul. Bażyńskich a ul. Kościuszki.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.