W Bydgoszczy rozpisany został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej modernizację pętli przy ul. Magnuszewskiej oraz węzła Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Bełzy.

To kolejny krok w stronę zwiększenia roli komunikacji szynowej w Bydgoszczy. Wcześniej powstała dokumentacja projektowa dla linii tramwajowej łączącej Rondo Kujawskie z rondem Bernardyńskim. Jednak, aby nowa linia mogła być optymalnie wykorzystana, konieczna jest także przebudowa istniejących fragmentów sieci na górnym tarasie miasta. Kluczowa jest między innymi modernizacja węzła Wojska Polskiego - Bełzy- Szarych Szeregów.

Drogowcy już rozpisali przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa umożliwić ma między innymi możliwość kierowania tramwajów z ulicy Wojska Polskiego (od strony centrum) w kierunku Glinek. Dokumentacja uwzględniać ma także budowę infrastruktury rowerowej, nowego oświetlenie i kanalizacji deszczowej. Nowe przystanki i chodniki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sygnalizacje na najważniejszym węźle na Kapuściskach mają także zostać włączone w system ITS, który nadaje priorytet komunikacji miejskiej. Rozbudowana zostanie też obecna awaryjna pętla na Magnuszewskiej. Składy będą mogły tam zawracać bez względu na to, z którego kierunku przyjadą. Tam również zaplanowano modernizację chodników, budowę ścieżki rowerowej i infrastruktury przystankowej.

Koncepcja programowo-przestrzenna powstanie w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pozostałe elementy opracowania wraz z pozwoleniem na budowę drogowcy otrzymają do pod koniec przyszłego roku. Prace budowlane będą mogły ruszyć w 2016 roku.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.