7 lutego 2013 roku w Rzeszowie została podpisana umowa z wykonawcą zadania „Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska”. Realizację wspomnianej inwestycji powierzono firmie Inżynieria Rzeszów S.A. za kwotę ponad 63 mln zł.

Planowane prace obejmują min. rozbudowę odcinka Al. Wyzwolenia o długości około 1,1 km oraz ul. Warszawskiej o długości 0,6 km. Ponadto inwestycja obejmuje przykrycie potoku „Przyrwa” na odcinku o długości 0,5 km oraz zabezpieczenie przylegających do niego osuwisk. Celem inwestycji jest poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.