Rozpoczęły się X Targi Infrastruktura W Warszawie w Centrum MT Polska rozpoczęły się dziś X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem, podczas których prezentuje się ponad 100 wystawców. Przez trzy dni w Centrum MT odbywają się merytoryczne debaty, dyskusje, szkolenia i seminaria.

- Spotykamy się w szczególnym momencie. Właśnie toczy się dyskusja o kondycji w branży i rozstrzyga się przyszłość związana z kolejną unijną perspektywą budżetową – podkreślił Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Przewodniczący wyraził nadzieję, że targowe debaty pozwolą sformułować potrzebne zmiany legislacyjne służące poprawie sytuacji i usprawnieniu procesów inwestycyjnych.

-Targi odbywają się w niezmienionej formule, mimo niepokojących sygnałów z rynku – zaznaczył Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. – A to oznacza, że branża gotowa jest do kolejnych wyzwań. Czekamy na informacje z Brukseli. Liczę, że mimo kryzysu gospodarczego nowa unijna perspektywa budżetowa będzie podobna do obecnej i nie spowoduje dotkliwych cięć funduszy – przyznał Tadeusz Jarmuziewicz. Poinformował również, że w Resorcie Transportu toczą się pracę nad prawną formułą przedsięwzięć inwestycyjnych, która pozwoli szerzej otworzyć się na kapitał prywatny, bez konieczności obciążania długu publicznego.

Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poinformował , że w 2013 roku GDDKiA planuje ogłosić kilkanaście postępowań przetargowych . Faktyczne wydatki na te zadania GDDKiA poniesie już w 2014 roku, co ma istotne znaczenie w sytuacji przedsiębiorstw i umożliwi im płynne przejście do zadań planowanych na lata 2014-2015.

Podczas targów prezentują się firmy wykonawcze i świadczące usługi budowlane: od małej architektury miejskiej, poprzez drogi i parkingi, aż po budowę portów kolejowych, lotniczych i morskich. Można zapoznać się również z ofertą  producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń oraz materiałów budowlanych, a także kruszyw i surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad.  Nie brakuje propozycji obejmujących urządzenia wykorzystywane w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem drogowym,  w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia, rozwiązań ITS czy też systemów monitoringu  i bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Swoją ofertę  prezentują też dostawcy wyposażania dla obiektów użyteczności publicznej. Nowością jest Salon Kolejowy – ekspozycja poświęcona wyłącznie tematyce kolejowej, a także EuroMasz – pokazy maszyn budowlanych i sprzętu wykorzystywanego w tworzeniu infrastruktury miejskiej, drogowej i kolejowej.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym roku w bogaty program wydarzeń merytorycznych. „Inwestor – wykonawca – podwykonawca: partnerstwo w trudnym projekcie czy rywalizacja?”  debatę pod tym tytułem przygotował Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Omówieniu stanu branży budowlanej po trzech kwartałach 2012 roku towarzyszą dwa panele dyskusyjne pod tytułami: „Zamawiający – generalny wykonawca – współpraca czy rywalizacja? Praktyczne uwarunkowania  realizacji dużych kontraktów” oraz „Generalny wykonawca – podwykonawca – czy konflikt jest trwale wpisany?”.

Doświadczeniom inwestorów, projektantów, wykonawców oraz nadzorujących inwestycje drogowe i kolejowe poświęcono drugą z debat „Zaprojektuj, wybuduj i…” przygotowaną przez wydawnictwo „Inframedia”. Pierwszą cześć debaty poświęcono omówieniu doświadczeń inwestorów i wykonawców dużych projektów drogowych i kolejowych, a druga dotyczy wykonawstwa i finansowania inwestycji samorządowych.

Jutro, drugiego dnia targów będzie miała miejsce konferencja „Inwestowanie w infrastrukturę kolejową”, której patronuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się m.in.: jakie są potrzeby inwestycyjne i utrzymaniowe kolei, w jaki sposób przebiega realizacja zamierzeń, co stwarza największe problemy, a także  - co sektor kolejowy w poszczególnych segmentach transportu kolejowego zamierza osiągnąć w kolejnych latach i co to oznacza dla rynku budownictwa kolejowego. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do konsultantów, projektantów, wykonawców oraz nadzorujących zaplecze naukowe i techniczne.

„Problematyka eksploatacji dróg” to z kolei konferencja zorganizowana przez  Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Natomiast o bezpieczeństwie w transporcie drogowym i kolejowym opowiedzą eksperci z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych i uczelni technicznych w Polsce podczas naukowo-technicznej konferencji organizowanej przez Naczelną Organizację Techniczną oraz Komitet Transportu PAN. Zostaną omówione m.in. tak ważne kwestie, jak bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych czy ryzyko w transportowych projektach europejskich. W programie targów znajdzie się również debata na temat  „Obwodnice polskich miast – analiza efektywności aglomeracyjnych inwestycji drogowych", której gospodarzem jest wydawca portalu RynekInfrastruktury.pl.

„Jeśli nie cena, to co? Kryterium wyboru w przetargach na budowę dróg”  to panel przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Po zakończeniu dyskusji, słuchacze będą mogli skorzystać z porad eksperckich udzielanych na stoisku GDDKiA, a na stoisku obok obejrzeć wystawę przedstawiającą historię drogownictwa polskiego od momentu powołania pierwszej administracji drogowej w Królestwie Polskim w XIX wieku do czasów współczesnych.

Tematyka zamówień publicznych będzie też omawiana podczas seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) pt. „Wybrane zagadnienia w zamówieniach publicznych dotyczące drogownictwa”. Specjaliści z Kancelarii – Konsultanci Zamówień Publicznych szerzej omówią takie zagadnienia jak: dialog techniczny - nowa instytucja prawna, zatrzymanie wadium, wynagrodzenie ryczałtowe przy robotach budowlanych, konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w trakcie realizacji umowy, udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci.

„Upadłość w procesie inwestycyjnym” – to tytuł debaty przygotowanej przez Kancelarię Miller Canfield. Eksperci poruszą zatem temat wyjątkowo aktualny, który w zestawieniu z wymianą poglądów i pomysłów, może podsunąć uczestnikom debaty rozwiązanie trudnej sytuacji lub wskazać kierunek opracowania przyszłej strategii inwestycyjnej.

W programie targów można ponadto znaleźć konferencję dotyczącą polityki parkingowej w aglomeracjach miejskich oraz case study na temat  inwentaryzacji obiektów i inwestycji przy użyciu bezzałogowej fotogrametrii lotniczej.

X jubileuszowe targi faktycznie mają osiemnaście lat, bowiem przez pierwsze osiem lat funkcjonowały jako Road Traffic. Przed dziesięcioma laty rozszerzono zakres wystawy i zmieniono jej nazwę. Dopiero więc od tego momentu liczony jest czas tej corocznie odbywającej się w stolicy imprezy.

AG

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.