Dziś ruszają ogólnopolskie badania zachowań uczestników ruchu drogowego. Monitoring obejmie pomiary prędkości pojazdów, w tym udział i skalę przekroczeń prędkości, poziom stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych, kasków ochronnych oraz stopień korzystania z telefonów komórkowych w trakcie kierowania pojazdem.

Pomiary będą realizowane w trzech sesjach: wrzesień – październik 2014 roku, kwiecień – maj 2015 roku oraz wrzesień – październik 2015 roku.

Badania będą prowadzone we wszystkich województwach i obejmą lokalizacje zarówno w terenie zabudowanym (w stolicach województw), jak i niezabudowanym. Punkty pomiarowe zostaną ulokowane na różnych kategoriach dróg – od autostrad po drogi powiatowe.

Celem pomiarów jest dostarczenie wiedzy na temat podstawowych zachowań kierujących i pasażerów różnych typów pojazdów. Analiza wyników pozwoli określić stopień przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym po raz pierwszy w Polsce, skale korzystania z telefonów komórkowych przez kierowców w trakcie jazdy. Na podstawie badań możliwe będzie planowanie działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ocena ich skuteczności i efektywności (przy założeniu cyklicznego powtarzania badań w przyszłości).

Badanie zlecił Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Więcej informacji...

Źródło: ITS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.