Od środy (30 lipca) kierowcy poruszający się drogą wojewódzką nr 218 na odcinku od Chwaszczyna do granicy Gdańska powinni spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu drogowym. W tym miejscu, na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi, pojawią się miejscowe zwężenia w postaci wahadeł.

Zakres prac związany z przebudową drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku od Chwaszczyna do granicy miasta Gdańska polegać będzie przede wszystkim na odnowieniu nawierzchni drogi i zjazdów, odnowieniu i odtworzeniu poboczy, oraz oczyszczeniu i przebudowie ą istniejących przepustów. Ponadto w ramach projektu przebudowane zostaną chodniki i zatoki autobusowe. Do tej pory wykonane zostało frezowanie starej nawierzchni, a obecnie trwają roboty związane z odhumusowaniem oraz rozbiórką poboczy.

Od 30 lipca na niektórych fragmentach przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 218 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ponadto, ruch będzie sterowany również ręcznie. Utrudnienia spowodowane są prowadzonymi na tym odcinku pracami nawierzchniowymi i potrwają do połowy listopada br. Po zakończeniu przebudowy drogi powstanie infrastruktura, która znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Realizacją inwestycji zajmie się firma Skanska. Wartość projektu opiewa na ponad 1,6 mln zł netto.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.