Na początku sierpnia rozpocznie się remont jednej z głównych dróg w Rudzie Śląskiej - ulicy Karola Goduli. Prace mają potrwać około 3 miesięcy i kosztować będą ponad 2,1 mln zł.

Ulica Goduli nie była remontowana od blisko 30 lat. W najgorszym stanie jest jej około 900-metrowy odcinek od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej, więc właśnie ten fragment ulicy będzie remontowany. W ramach prac całkowicie wymieniona zostanie konstrukcja jezdni. – W ten sposób dostosujemy ją do obecnie obowiązujących norm dla dróg szczególnie obciążonych ruchem pojazdów wysokotonażowych – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. - Ponadto wyregulowana zostanie wysokość studzienek teletechnicznych i urządzeń infrastruktury oraz wymienione zostaną studzienki kanalizacyjne - dodaje. W ramach zadania wyremontowany zostanie także chodnik, natomiast jezdnia otrzyma nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, a na przystanku tramwajowym przy ul. Pawła wykonany zostanie peron.

Na czas prac remontowych wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. – Ruch ulicą Karola Goduli odbywać się będzie w jednym kierunku od Chebzia w stronę Bytomia. Natomiast pojazdy poruszające się w przeciwną stronę będą musiały korzystać z objazdu poprowadzonego ul. Joanny, Starą i Pawła, przy czym ulica Stara będzie jednokierunkowa – informuje Jacek Otrębski.

Ulica Karola Goduli, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 925 Bytom – Rybnik to jedna z kluczowych dróg w mieście. Jest elementem układu komunikacyjnego łączącego północne dzielnice Rudy Śląskiej z południowymi. Niemal bezpośrednio można z niej wjechać na Drogową Trasę Średnicową w kierunku Katowic lub Gliwic.

***

W tym roku na same projekty drogowe miasto przeznaczy prawie 37 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje. Oprócz dalszej budowy trasy N-S, na którą zabezpieczono ponad 13 mln zł, władze miasta zamierzają skupić się na inwestycjach związanych z rozbiórką oraz przebudową obiektów mostowych. Obecnie trwa rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla w pobliżu byłej kopalni „Nowy Wirek”. Kolejna realizowana inwestycja dotyczy rozbiórki mostu oraz budowy nowego przy ul. Poniatowskiego nad Kłodnicą w Halembie. Kolejny most zostanie rozebrany przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej, natomiast most przy ul. Piastowskiej nad Bytomką zostanie przebudowany.

Ponad 6,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej w mieście. Trwają już prace przy budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek, trwa również budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Kłodnickiej. Dodatkowo z pieniędzy przeznaczonych na projekty drogowe miasto w tym roku zamierza zmodernizować lub przebudować kilka ulic, m.in. Jaśminów, Przemysłową, Dobrej Nadziei. Natomiast na remonty dróg związane z bieżącym ich utrzymaniem w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano ponad 11 mln zł.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.