25 października br. została podpisana umowa na wykonanie drogi rowerowej przy ul. Przy Skarpie. Trasa zostanie zbudowana na odcinku od pl. Sybiraków do ul. Wyszyńskiego. Droga rowerowa będzie miała długość niewiele ponad 1,4 km i szerokość 3 metry. Prace zrealizuje firma Skanska niespełna 500 tys. zł.

Droga rowerowa połączy istniejące trasy dla rowerzystów w obrębie placu Sybiraków, umożliwi bezpieczny i wygodny dojazd do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu ulicy Wyszyńskiego, a także zapewni dojazd do Zespołu Szkół nr 28 oraz kortów tenisowych.

 

Trasa uzupełni istniejącą sieć dróg rowerowych w Toruniu, których budowa ma na celu zachęcenie mieszkańców Torunia do codziennego wykorzystywania roweru w celach komunikacyjnych oraz rekreacyjnych.

To nie jedyna w tym roku inwestycja przeznaczona dla rowerzystów realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Drogi rowerowe powstały m.in. w ramach przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie, pl. Hoffmana i fragmentu ul. Kościuszki. Dla ruchu rowerowego zostały dopuszczone oba wyremontowane chodniki w ciągu ul. Szosy Lubickiej na odcinku od ul. Targowej do placu Daszyńskiego.

Źródło: MZD Toruń

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.