Pod koniec czerwca rozpocznie się budowa niespełna 9-kilometrowego odcinka drogi, który połączy tereny inwestycyjne w Tucznawie z drogami wojewódzkimi oraz krajowymi i będzie zarazem obwodnicą dzielnicy Ząbkowice.

14 czerwca podpisana została umowa z wykonawcą, którym jest konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL S.A.z Dąbrowy Górniczej oraz PBD „DROGOPOL-ZW” Sp.zo.o. z Katowic. Koszty inwestycji mają wynieść ponad 45 mln zł, jej zakończenie zaplanowane jest na koniec 2014 roku.

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę drogi na odcinku od węzła drogowego drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 790 do skrzyżowania nowo budowanego odcinka drogi z drogą wojewódzką nr 796. Droga będzie przebiegała drogą nr 790, ul. Koksowniczą i Gołonoską do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką. Ul. Gołonoska zostanie wydłużona przez lasy Bienia i połączy tereny inwestycyjne z DW 796.

- Budowa drogi do Tucznawy ma spełnić dwie funkcje. Po pierwsze skomunikuje tamtejsze tereny inwestycyjne z drogami wojewódzkimi i krajowymi, co jest bardzo ważnym argumentem przy wyborze miejsca inwestycji przez przyszłych inwestorów. Po drugie  - dzielnica Ząbkowice, która dzisiaj komunikacyjnie, ze względu na duży ruch samochodowy  się „zatyka”, zyska obwodnicę – mówi Henryk Zaguła, zastępca prezydenta miasta.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.