Rozpoczyna się długo oczekiwana przez mieszkańców województwa mazowieckiego i lubelskiego inwestycja – budowa mostu na Wiśle w Kamieniu. Dziś (6 lutego) kamień węgielny pod inwestycję wmurują marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Budowa mostu, który połączy powiaty opolski i lipski, to szansa na poprawę komunikacji nie tylko pomiędzy województwami mazowieckim i lubelskim, ale także pomiędzy wschodnimi rejonami Polski a Białorusią czy Ukrainą.

Inwestycję zrealizuje samorząd województwa lubelskiego, który pozyskał na ten cel środki w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Samorząd Mazowsza dofinansuje budowę kwotą 25 mln zł. Środki zostaną przekazane województwu lubelskiemu w dwóch transzach. W roku 2014 – 500 tys. zł oraz w 2015 r. – 24,5 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.