W przyszłym tygodniu w Gdańsku rozpocznie się remont ulicy Trakt św. Wojciecha. Inwestycję na zlecenie gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zrealizuje firma Skanska.

Prace na ponad kilometrowym odcinku Traktu św. Wojciecha potrwają do października br. Na odcinku od ul. Ukośnej do ul. Gościnnej przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, a także nowe zatoki autobusowe i chodniki. Skanska odpowiada również za wykonanie nowych zjazdów z kostki betonowej, wysp kierujących oraz zamontowanie nowych barier ochronnych.

W okresie prowadzonych prac remontowych kierowcy mogą spodziewać się czasowych utrudnień. Roboty przygotowawcze oraz prace przy wykonywaniu nowych ciągów pieszych będą wymagały miejscowych zawężeń jezdni, ale bez potrzeby wprowadzania ruchu wahadłowego. Planowo prace te potrwają do połowy września.

Większych utrudnień w ruchu kierowcy mogą się spodziewać pod koniec września, kiedy będą prowadzone prace bitumiczne i zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.