Od dzisiaj, tj. 15 lipca, na placach poboru opłat Żdżary, Stryków, Karwiany i Żernica, na zarządzanych przez GDDKiA odcinkach autostrad A2 i A4, wydzielone zostaną bramki dedykowane dla samochodów osobowych wyposażonych w viaAUTO.


Bramki te będą specjalnie oznakowane (pomarańczowe tablice z logo viaTOLL), a pasy prowadzące do tych bramek zostaną oznaczone specjalnymi znakami na jezdni, także w kolorze pomarańczowym.

Nowa organizacja ruchu na autostradzie wprowadzana jest w dwóch etapach:
I. Już od 15 lipca na czterech PPO będzie funkcjonowało specjalne oznakowanie poziome w postaci pomarańczowych pasów kierujące ruch do bramek ViaTOLL i „odstraszające” jednocześnie kierowców wnoszących opłatę w sposób manualny od wjechania w tą strefę, a nad bramkami do poboru opłat pojawią się znaki pionowe.
II. Do końca sierpnia będzie wdrażany system oznakowania pionowego przed PPO, który odpowiednio dużo wcześniej poinformuje kierowcę, na który pas ruchu ma się kierować w zależności od tego, jaką metodą ma zamiar wnieść opłatę. Będą to przyjazne użytkownikom piktogramy np. z wizerunkiem kasjera oraz z logo viaTOLL i wizerunkiem pojazdów.
· Znaki viaTOLL
· Schemat poglądowy oznakowania Punktu Poboru Opłat

Warto zwrócić uwagę na możliwości związane z systemem elektronicznym dla samochodów osobowych. Wzrost udziału pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t wyposażonych w urządzenia viaAUTO wpływa na płynność ruchu i poprawę sytuacji na bramkach. Wniesienie opłaty w sposób elektroniczny – za pomocą viaAUTO – jest znacznie szybsze, czas trwania transakcji to zaledwie kilka sekund. W związku z tym przepustowość bramki dla pojazdów wyposażonych w viaAUTO jest blisko trzykrotnie większa niż tej przy transakcji manualnej. Ten fakt potwierdzają wykonane przez GDDKiA testy na punktach poboru opłat (PPO).

ViaAUTO można zakupić w punktach dystrybucji oraz w miejscach obsługi klienta systemu viaTOLL. Dużym udogodnieniem viaAUTO jest brak przypisania tego urządzenia do konkretnego pojazdu. Z danego egzemplarza można skorzystać, jadąc jednym autem, by za chwilę zabrać je ze sobą do innego samochodu i uiszczać elektroniczną opłatę za pomocą tego samego urządzenia.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.