Rozpoczęła się budowa obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi S61. Obwodnica ma kosztować 124,8 mln zł i powstać w 15 miesięcy. Wykonawcą jest hiszpańska firma FCC Construccion S.A., z którą umowę GDDKiA podpisała 27 sierpnia.

Droga ma mieć 8 km długości i powstanie w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 (Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko). Budowana będzie jako jednojezdniowa (z rezerwą terenu pod drugą jezdnię) z wyjątkiem dwujezdniowego węzła Szczuczyn (wraz z pasami włączenia i wyłączenia) na przecięciu z drogą krajową nr 58 relacji Pisz - Szczuczyn. Poza tym powstaną dwa skrzyżowania zapewniające połączenie obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 61, układ dróg dojazdowych, w tym tzw. dróg autobusowych z zatokami. Powstaną też chodniki, ogrodzenia drogi wraz z ekranami akustycznymi oraz most (pełniący również funkcję ekologiczną) przez rzekę Wissę. Wykonawca daje 60-miesięczną gwarancję na roboty budowlane. Obwodnica ma biec po północno - zachodniej stronie miasta.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.