Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Inwestycję na odcinku od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej wykona firma WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON. Budowa potrwa 10 miesięcy i kosztować będzie prawie 23 mln zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana 7 listopada. Tego samego dnia rozpoczęły się działania i to dość nietypowo, bo zgodnie z wymogami środowiskowymi jeszcze przed przebudową należało usunąć z terenu prac, siedlisko chronionego gatunku owada - chrząszcza pachnicy dębowej. Pod nadzorem entomologa, siedlisko zostało przeniesione i bezpiecznie ulokowane na wysepce lęgowej na zbiorniku retencyjnym przy ul. Subisława w dzielnicy Żabianka.

Rozpoczęta inwestycja obejmuje m.in.:
- budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicy Bulońskiej o długości ok. 0,705 km od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów) wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów,
- przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego,
- budowę przejazdów rowerowych i chodników,
- przebudowę oświetlenia,
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowa elementów systemu TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, monitoringu wizyjnego wraz z budową przewodowej transmisji danych dla infrastruktury tramwajowej. Monitorowanie pracy instalacji sterowania i ogrzewania  zwrotnic – kablem światłowodowym, rezerwę stanowić będzie radiowa transmisja danych,
-  urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.