W uroczystym otwarciu targów udział wzięli:

 • Zbigniew Rynasiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
 • Stanisław Żmijan - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury;
 • Jerzy Polaczek - Poseł na Sejm RP, Komisja Infrastruktury;
 • Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Jacek Wojciechowicz - zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
 • Marcin Sawicki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki;
 • Ewa Tomala- Borucka - p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Tomasz Rudnicki - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Sebastian Wierzbicki - Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy;
 • Adam Godusławski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer;
 • Józef Melak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów;
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 • Janusz Dyduch - Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Prezes SITK RP, Wiceprezes FSNT-NOT;
 • Mieczysław Reksnis - Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji w Urzędzie m.st. Warszawy;
 • Grażyna Lendzion - Dyrektor ZDM;
 • Adam Kulikowski - Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
 • Barbara Dzieciuchowicz - p.o. Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
 • Marek Litwin - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe;
 • Zbigniew Kotlarek - Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego;
 • Andrzej Żurkowski - Dyrektor w Instytucie Kolejnictwa;
 • Wojciech Rumiak - Dyrektor Generalny Loży Warszawskiej BCC;

a wśród Wystawców szeroko rozumianej branży infrastrukturalnej przedstawiciele Partnerów Targów:

 • Dariusz Blocher - Prezes Budimex S.A.;
 • Wojciech Trojanowski - Wiceprezes STRABAG Sp. z o.o.;
 • Alfred Watzl - Wiceprezes STRABAG Sp. z o.o.;
 • Ryszard Kaptur - Prezes Zarządu Polbud Pomorze Sp. z o.o.;
 • Ryszard Głowacz - Członek Zrządu Archaios Sp. z o.o.;
 • Wojciech Ławniczak - Prezes Zarządu ZBM Inwestor Zastępczy S.A.;
 • Wojciech Szwejkowski - Członek Zarządu Bilfinger Infrastucture S.A.

Podczas ceremonii otwarcia Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podziękował branży za twórczy dialog, który umożliwia spokojne prowadzenie inwestycji rozwojowych w Polsce. Minister podkreślił również wagę konstruktywnego spojrzenia na proces inwestycyjny.

Odczytany został także list, jaki na ręce Urszuli Potęga, prezes firmy MT Targi Polska, organizatora targów, skierował Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Janusz Piechociński. Premier podkreślił w nim, że Targi „Infrastruktura” to miejsce dialogu i nieocenione źródło wymiany informacji - LIST.

Po otwarciu dr Piotr Chojnacki, prezes zarządu Stowarzyszenia Linia Życia, wręczył nagrodę dr inż. Zenonowi Szczepaniakowi za zasługi w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Targi trwają do jutra 23 października do godziny 17.00. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk Wystawców oraz do udziału w imprezach towarzyszących.

22 października

12.30-15.30 Konferencja „Czas na zmiany” - "Nowe standardy w drogownictwie"
Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

12.30-16.00 Konferencja „Drogi i szlaki rowerowe-nowe możliwości”
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

23 października

11.00-13.00 Konferencja „Czas na zmiany” - "Przemiany w kolejnictwie"
Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

11.00-15.30 Seminarium "Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”
Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Źródło: MT Targi

{gallery}infrastruktura2014{/gallery}

fot. Krzysztof Jamrozik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.