Ponad 4,5 mln zł będzie kosztowała przebudowa ulicy Niepodległości wraz z budową nowego mostu nad Potokiem Radziejowskim w Rybniku. Prace rozpoczną się w połowie września, a zakończą w maju 2014 roku.

Poza budową nowego obiektu mostowego i ułożeniu nowej nawierzchni, powstaną nowe krawężniki, chodniki z kostki brukowej, zjazdy i bariery ochronne. Zostaną też umocnione skarpy i dno potoku Radziejowskiego.

Prace na ulicy Niepodległości w Rybniku rozpoczną się od rozbiórku dotychczasowego obiektu mostowego. Oznacza to, że przez cały okres trwania inwestycji, czyli do maja przyszłego roku, nie będzie przejazdu przez przebudowywany fragment ulicy Niepodległości. Na czas prac wykonywanych przez Skanska wyznaczone zostały objazdy: ulicami Wodzisławską, Śląska, 1 Maja i Świerklańską.

Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.