Miejski Zarząd Dróg  w Rzeszowie ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Miłocińskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnowską do skrzyżowania z ul. Waniliową, wraz z budową pętli autobusowej.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę pętli autobusowej o powierzchni 337 m kw.,  budowę peronu przystankowego o nawierzchni z kostki brukowej oraz utwardzonego pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. Rozbudowa ul. Miłocińskiej obejmie jezdnię na odcinku o łącznej długości 546,67 m wraz z przebudową i budową chodnika oraz zjazdów publicznych i indywidualnych.

Termin składania ofert wyznaczono na 5 sierpnia br.

O remont od lat walczyli mieszkańcy osiedla Miłocin. Ulicą Miłocińską przez ostatnie kilka miesięcy jeździły ciężarówki budowy kierujące się do powstającej w Dworzyskach strefy ekonomicznej Rzeszowa. Kilkanaście tygodni temu na części ulicy Miłocińskiej została ułożona prowizoryczna nawierzchnia oraz wprowadzono ograniczenie prędkości. To nie zadowoliło jednak mieszkańców os. Miłocin. Postanowiono więc przebudować cały ciąg komunikacyjny.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.