Dziś po południu nastąpi zmiana organizacji ruchu na pl. Daszyńskiego i pierwsze samochody wjadą na estakadę Żółkiewskiego. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc.

Kierunek ul. Żółkiewskiego – ul. Szosa Lubicka (Rubinkowo): ruch odbywać się będzie po nowo wybudowanej estakadzie Żółkiewskiego. Obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy (jeden pas dla każdego kierunku jazdy).

Kierunek ul. Szosa Lubicka – Centrum: organizacja ruchu drogowego pozostaje bez zmian. Obowiązywać będzie dotychczasowe rozwiązanie (ruch po północnej jezdni ul. Szosa Lubicka).

Kierunek ul. Szosa Lubicka – Rubinkowo: ruch samochodowy odbywać się będzie po nowej jezdni południowej Szosy Lubickiej.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywać się będzie po północnej stronie placu Daszyńskiego.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.