Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotowuje się do realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Wytyczone trasy rowerowe mają prowadzić przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe.

Projekt zakłada modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu oraz utworzenie sieci miejsc postojowych (Miejsc Obsługi Rowerzystów) i odpowiednie oznakowanie całego szlaku. Jedna z tras zlokalizowana jest na terenie powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego, i ma przebiegać m.in. przez Łomżę.

Odcinek biegnący przez Łomżę prowadzi również przez gminy Łomża, Wizna i Rutki. Oprócz dojazdu do Łomży, trasa na Podlasiu ma prowadzić od granicy z województwem warmińsko-mazurskim w miejscowości Gromadczyzna (gmina Wiżajny) przez Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Augustów, Biebrzański Park Narodowy, Goniądz, Tykocin, Narwiański Park Narodowy, Białystok, Supraśl, Siemianówkę, Białowieski Park Narodowy, Hajnówkę, Mielnik do granicy z województwem lubelskim w miejscowości Niemirów. Celem zadania jest osiągnięcie jednolitego i spójnego ciągu rowerowego pozwalającego na bezpieczny i komfortowy przejazd rowerem.

Jednym z najważniejszych elementów projektu będą Miejsca Obsługi Rowerzystów. Mają one być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych oraz znajdować się w okolicy zabytków, miejscach atrakcyjnych krajobrazowo oraz atrakcyjnych punktach widokowych. Miejsca te powinny być wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, tablic informacyjnych, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych. MOR w odstępach nie mniejszych niż co 15 km powinien gwarantować toalety, co 30 km restauracje, bary oraz sklepy spożywcze i ze sprzętem rowerowym, a co 50 km miejsca noclegowe. Nie rzadziej niż co 150 km MOR ma znajdować się  w miejscu węzłów integracyjnych, tak aby rowerzysta mógł zmieniać środki transportu.

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km).

W ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w Łomży powstanie 2,28 km nowych ścieżek dla rowerzystów. W Łomży od wielu już lat, głównie przy okazji remontów ulic, budowane są ścieżki rowerowe. Na koniec 2011 roku było ich nieco ponad 12 km ścieżek rowerowych, a rok później już prawie 20 km. Obecnie trwa przebudowa kolejnych odcinków ulic w Łomży, gdzie w ramach prowadzonych prac powstaną kolejne ponad 3 km ścieżek. Ponadto w projektach przyszłych inwestycji drogowych w mieście uwzględniono budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 15 km. Docelowo w mieście może powstać sieć tras rowerowych o łącznej długości około 52 km.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.