Coraz bardziej zaawansowane są prace przy budowie nowej drogi i mostu, który połączy dwa brzegi rzeki Łupi w Skierniewicach. Zakończono już prace przy budowie skrzyżowania od strony ul. Łowickiej, a cała inwestycja ma być gotowa pod koniec października br. Jej koszt to prawie 10 mln zł.

W ramach prac wykonano już kanalizację deszczową, sieć energetyczną i wodociągową oraz nową konstrukcję jezdni w ul. Łowickiej i Armii Krajowej.

W obrębie skrzyżowania powstały także chodniki. Przebudowano również skrzyżowanie od strony ul. Waryńskiego. Intensywne prace trwają przy moście, na którym wykonawca zakończył kolejny element prac jakim było ułożenie belek prefabrykowanych „T”. Do tej pory wybudowano fundamenty konstrukcji, zabetonowano podpory i filary mostu, wykonano 40 pali fundamentowych oraz badanie ich nośności. Obecnie trwa proces szalowania i zbrojenia płyty mostu.

Miasto zdobyło na to zadanie 2,2 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dotacja pozwoli pokryć blisko 50% kosztów budowy mostu, którego całkowity koszt to około 4,8 mln zł.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.