W Skierniewicach trwa budowa nowej drogi łączącej ul. Łowicką z ul. Waryńskiego oraz most na rzece Łupi. Praca wre również na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Łowicką, gdzie już wybudowano kanalizację deszczową.

Budowa nowej drogi to największa skierniewicka inwestycja drogowa tego roku. Kluczowym elementem zadania jest przebudowanie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Łowicką. Wykonawca zakończył budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Armii Krajowej, Łowickiej oraz w nowo powstającej drodze. W najbliższym czasie w obrębie skrzyżowania rozpoczną się kolejne prace związane z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni jezdni w ul. Łowickiej. Jednocześnie w tym rejonie trwa wymiana sieci energetycznej oraz wodociągowej. Wszystko wskazuje na to, że przebudowa skrzyżowania zakończy się z końcem czerwca br.

Zaawansowane prace trwają też przy powstającym moście na rzece Łupi. Właśnie zakończono proces betonowania podpór i filarów oraz budowę czterech fundamentów przyszłego obiektu. W najbliższych dniach prowadzone będą prace izolacyjne powierzchni betonowych.

Na budowę mostu Skierniewice pozyskały 2,2 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dotacja pozwoli pokryć blisko połowę kosztów budowy mostu (całość ok. 4,8 mln zł). Całkowity koszt zadania (budowa drogi i mostu) to niespełna 9,9 mln zł. Generalnym wykonawcą jest firma firma Skanska.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.