Skierniewice otrzymały kolejne dofinansowanie z funduszy unijnych. Na konto miasta wpłynęło 2,7 mln zł dotacji na zakończoną już rozbudowę ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej. Pozwoli to pokryć aż 85 proc. wartości wydatków na tę inwestycję.

W związku z tym, że inwestycja zakończyła się w listopadzie ubiegłego roku, dofinansowanie będzie miało charakter refundacji poniesionych wydatków.

„Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” była największym przedsięwzięciem drogowym zeszłego sezonu inwestycyjnego. W ramach zadania powstała dwupasowa jezdnia ze ścieżką pieszo-rowerową i chodnikiem. Dodatkowo wybudowano kanalizację sanitarną, przeniesiono i przebudowano kapliczkę oraz zmodernizowano sieć energetyczną wraz z oświetleniem.

Rozbudowa ul. Widok kosztowała blisko 4,6 mln zł. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z UE, miasto poniesie tylko 15% kosztów inwestycji.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.