W Skierniewicach trwają intensywne prace na ul. Feliksów, która z początkiem października zyska odwonioną nawierzchnię.

Ulica Feliksów ucierpiała podczas budowy autostrady A2. To tędy prowadził objazd dla samochodów ciężarowych, które na budowę dowoziły kruszywo.

Od 1 sierpnia br. firma PRDM z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczęła gruntowną przebudowę jezdni. Zniknęła już uszkodzona nawierzchnia, trwają prace przy odbudowie warstwy nośnej drogi. Koszt całego zadania to 459 tys. zł. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec września.

W okresie trwania remontu ul. Feliksów niedostępna jest dla ruchu tranzytowego. Mogą poruszać się nią tylko samochody mieszkańców oraz służb komunalnych.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.