W połowie października rozpoczną się modernizacje nawierzchni jezdni w ulicach Sienkiewicza i Zawadzkiego w Skierniewicach.

W ramach zadania w ul. Zawadzkiego na odcinku od ul. Pomologicznej do ul. Reymonta powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Wartość zadania to ponad 152 tys. zł. To nie jedyna inwestycja w tym rejonie w ostatnim czasie. W 2011 roku zakończono bowiem kompleksową przebudowę chodników po obu stronach ulicy.

W drugiej połowie miesiąca za ponad 379 tys. zł przeprowadzony zostanie także remont jezdni w ul. Sienkiewicza na odcinku od Dworca PKP do skrzyżowania ulic 3 Maja i Sobieskiego.

Za prace, które potrwają do połowy listopada, w obu przypadkach odpowiedzialna będzie firma Skanska

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.