Blisko 65 mln zł z budżetu Unii Europejskiej otrzymają Tramwaje Śląskie na realizację projektu pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II". Inwestycja o wartości 172,2 mln zł jest współfinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

Projekt jest położony w granicach województwa śląskiego w tzw. Aglomeracji Górnośląskiej, zaś poszczególne inwestycje są zlokalizowane na głównych ciągach komunikacyjnych łączących Bytom, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Świętochłowice oraz Zabrze. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmodernizowanych zostanie 7,52 km linii tramwajowych oraz 2,2 km sieci trakcyjnych. Ponadto, Tramwaje Śląskie zakupią 12 nowoczesnych, częściowo niskopodłogowych wagonów tramwajowych, a 75 tramwajów wyposażonych będzie w nowe układy sterowania. Wybudowana zostanie także myjnia tramwajowa.

Współfinansowana z PO IiŚ inwestycja jest ściśle powiązana z innym, obecnie realizowanym projektem pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I" i jest zarazem kontynuacją wieloletniej koncepcji poprawy komunikacji miejskiej sprzyjającej środowisku naturalnemu.

Korzyści z inwestycji odczują przede wszystkim mieszkańcy Aglomeracji Górnośląskiej i okolicznych gmin, a także osoby odwiedzające województwo śląskie. Nowa infrastruktura oraz tabor tramwajowy podniosą atrakcyjność i standard przewozów oraz poprawią komfort i bezpieczeństwo podróżujących pasażerów, w tym osób z małymi dziećmi, niepełnosprawnych i starszych. Ponadto inwestycja w transport miejski wpłynie na usprawnienie komunikacji, przez co stanie się atrakcyjną alternatywą dla transportu indywidualnego.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.