Na śląskich drogach wojewódzkich od września trwają badania stanu nośności nawierzchni. Wyniki znane będą w grudniu.

Prowadzone przy użyciu ugięciomierza laserowego TSD (Traffic Speed Deflectometer) badania sprawdzają rzeczywiste ugięcia konstrukcji drogi, ponieważ całe laboratorium zainstalowane jest w naczepie ciężarówki nazywanej powszechnie TIR-em. Pomiar odbywa się w ruchu i dzięki laserowym czujnikom jest ciągły, a nie jak wcześniejsze - punktowy, przeprowadzany co 100 metrów. Na tej podstawie stworzony zostanie ranking odcinków dróg, które należy wyremontować.

Przebadana zostanie cała sieć licząca 1200 km dróg administrowanych przez ZDW w Katowicach. Zebrane informacje o nieprawidłowościach w konstrukcji drogi pozwolą na lepsze przygotowanie ewentualnych remontów. - Będziemy wiedzieli na których odcinkach potrzeba będzie całkowita wymiana gruntu, a gdzie na przykład tylko wzmocnienie istniejącej konstrukcji - poinformował dyrektor ZDW w Katowicach, Zbigniew Tabor.

Laboratorium TSD skonstruowano w Danii i dotychczas używane było w kilku krajach Europy i w Australii. ZDW w Katowicach (przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie i ZDW w Łodzi), jako pierwszy przeprowadzi badanie na całej swej sieci dróg.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.