Radni Województwa Śląskiego przyjęli Strategię Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

System transportowy w województwie śląskim w roku 2030 będzie nowoczesny, atrakcyjny, efektywny, zintegrowany, spójny oraz prośrodowiskowy. Takie cechy zostały zawarte wizji w Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Celem opracowania jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Przyszłość systemu transportu jest planowana przez pryzmat m.in. komunikacji autobusowej, tramwajowej, kolejowej i lotniczej.

Na liście priorytetowych inwestycji drogowych znalazły się m.in. budowa autostrady A1 od Pyrzowic do granicy z województwem łódzkim, obwodnicy autostradowej Metropolii Górnośląskiej (A4), Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna, budowa Drogowej Trasy Średnicowej z Katowic do Dąbrowy Górniczej. Ważne też będą inwestycje związane z budową i modernizacją dróg łączących autostrady z innymi drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Projekty kolejowe to m.in. szybka kolej regionalna w korytarzach Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza – Częstochowa, Katowice – Rybnik – Racibórz Katowice – Tychy – Bieruń – Oświęcim, Katowice – Bielsko-Biała – Żywiec. Zakłada się także rozbudowę CMK poprawiającej prędkość połączenia między Katowicami a Krakowem oraz stworzenie północnej obwodnicy kolejowej Metropolii Górnośląskiej. Wśród wielkich inwestycji wymienia się także rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach oraz Modernizację Kanału Gliwickiego.

Wśród projektów priorytetowych strategii wymienić można także m.in. rozbudowę i modernizację lokalnych lotnisk i lądowisk dla celów biznesowych, budowę spójnej sieci dróg i tras rowerowych, budowę centrów przesiadkowych oraz rozwój kart usług publicznych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.