Już niebawem ruszą dwie kolejne strategiczne inwestycje drogowe Torunia. 21 listopada br. miasto podpisało umowę na przebudowę ul. Łódzkiej od Andersa do Lipnowskiej i budowę odcinka Trasy Staromostowej od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej Północnej.

- Obydwie inwestycje są istotne z punktu widzenia płynności ruchu. Są to zadania tzw. połączeniowe, które w istotny sposób tę płynność poprawią – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Ulica Łódzka zostanie przebudowana na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej (skrzyżowanie z Trasą Wschodnią). Długość przebudowanego fragmentu wyniesie 1,3 km.

W ramach przebudowy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Z kolei dzięki budowie chodnika i ścieżki rowerowej poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Po przebudowie ulica Łódzka stanie się trasą dwujezdniową i będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W rejonie skrzyżowań powstaną dodatkowe pasy, pozwalające skręcającym na bezkolizyjne pokonanie skrzyżowania.

Po zakończeniu prac będzie także przejazd tzw. bypasem z Trasy Wschodniej w kierunku centrum i Poznania. Poprawi się również komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Wykonawcą robót będzie firma PBDI. Koszt przeprowadzonych prac to 11,6 mln zł, a termin ich zakończenia to 30 listopada 2015 r.

Z kolei Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia zajmie się budową odcinka Trasy Staromostowej w Toruniu. Inwestycja obejmie przebudowę Szosy Chełmińskiej na odcinku prawie 400 metrów. Wyłoniona w drodze przetargu firma przebuduje do układu dwujezdniowego istniejącą jezdnię Szosy Chełmińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej Północnej. Po jednej stronie powstanie chodnik, a po drugiej ścieżka rowerowa. Na skrzyżowaniu ulic Bema, Podgórnej i Szosy Chełmińskiej powstanie skrzyżowanie skanalizowane, z sygnalizacją świetlną. W ramach tego zadania zostanie wykonane także odwodnienie ulicy oraz przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i gazowej. Na przebudowywanym odcinku powstanie także całkiem nowe oświetlenie.

Dzięki realizacji tej inwestycji zostanie usprawniony dojazd i wyjazd ze Stadionu Miejskiego. W tym celu po stronie zachodniej Szosy Chełmińskiej powstanie dodatkowa jezdnia.

Zwycięska firma będzie miała czas na realizację inwestycji do 30 listopada 2015 roku. Ich koszt to 9,4 mln zł.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.