Prezydent Suwałk podpisał umowę na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – polegającego na przebudowie ulicy Buczka, skrzyżowania Kościuszki, Dwernickiego – Sikorskiego oraz rozbudowie ulicy Reja.

Kosztorys inwestorski zakładał, że inwestycja będzie kosztowała ponad 19 milionów złotych. Po przetargach udało się zaoszczędzić ponad 5 milionów złotych. Cena, za którą wykonawcy mają zrealizować całą inwestycję to łącznie 13,8 miliona złotych.

Budowa została podzielona na trzy etapy.

Pierwszy etap, czyli przebudowę ul. Buczka wykona Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe za prawie 7,8 miliona złotych. Harmonogram robót przewiduje, że do 30 maja 2014 roku ma być gotowy odcinek od ul. XXX-Lecia PRL do ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z rondem. Cała ulica ma być gotowa do 30 października 2014 roku.

Drugi etap, czyli przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Sikorskiego – Dwernickiego wykona firma Export – Pribex za blisko 2,8 miliona złotych, od 1 kwietnia do 15 sierpnia 2014 roku.

Trzeci etap, czyli rozbudowę ulicy Reja polegającą na przedłużeniu od ulicy Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej z budową ronda wykona również firma Export – Pribex za ponad 3,3 miliona złotych do 30 maja 2014 roku. Do 30 października tego roku ma być gotowe rondo na ulicy Armii Krajowej oraz warstwy konstrukcyjne drogi.

W ramach inwestycji powstanie nowy asfalt, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz instalacja kanalizacyjna.

Cała inwestycja zostanie dofinansowana z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.