Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk  dzisiaj (20 czerwca) zorganizował sportową blokadę drogi krajowej numer 8. W programie akcji zaplanowano biegi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sportowe pokazy. Blokada na skrzyżowaniu przy Kauflandzie i skrzyżowaniu przy ul. Armii Krajowej z ul. Reja jest kolejną akcją w sprawie budowy obwodnicy Suwałk.

Tymczasem, jak informuje internetowy serwis Urzędu Miasta, wczoraj (19 czerwca) kilka minut po południu na skrzynkę mailową suwalskiego Ratusza został przesłany komunikat z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczący planów budowy obwodnicy Suwałk. Komunikat pochodził z Ministerstwa Transportu - ale nie był przez nikogo podpisany. Po rozmowach Czesława Renkiewicza - prezydenta Suwałk z Maciejem Żywno - wojewodą podlaskim po godzinie 16 do Urzędu Miejskiego dotarło to samo pismo podpisane przez Mikołaja Karpińskiego, rzecznika prasowego Ministerstwa Transportu.

W piśmie resortu, dołączonym do informacji na miejskim portalu, napisano, że odcinek drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Augustowa do granicy państwa – wraz z obejściem Suwałk – jest przewidziany do realizacji i finansowania ze środków polityki spójności na lata 2014-2020, oraz że GDDKiA O/Białystok już przygotowuje dokumenty niezbędne do zrealizowania tej inwestycji. W ministerialnym piśmie podkreślono, iż nieoficjalne informacje o zagrożeniu realizacji tej inwestycji nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości; prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem – przygotowywany jest projekt budowlany i wykonawczy. Niewykluczone, że jeszcze jesienią tego roku białostocki oddział GDDKiA wystąpi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (a więc wcześniej w stosunku do pierwotnego terminu wyznaczonego na początek przyszłego roku).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.