Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, podpisał 25 marca br. umowę z białostocką firmą SOKOLIK Zbigniew Sokolik na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta wyasfaltowana dziś część miasta do maja przyszłego roku zmieni się w elegancki, granitowy plac.

Roboty budowlane powinny rozpocząć się w połowie kwietnia. Firma najpierw musi przebudować skrzyżowanie ulicy Kościuszki z Placem Piłsudskiego. Ma na to czas do 15 czerwca. Potem, gdy skrzyżowanie będzie już przejezdne budowlańcy rozpoczną kolejne etapy prac czyli konkretnie sam plac, a na końcu skrzyżowanie placu z ulicą Hamerszmita. W ten sposób nie dojdzie do utrudnień w ruchu kierowców.

W ramach inwestycji cały Plac Piłsudskiego zostanie wyłożony kostką granitową - ulice, parkingi i chodniki. Zostaną też wybudowane nowe przyłącza wodno - kanalizacyjne oraz powstaną nowe latarnie. Ponadto granitowa część ulicy Kościuszki zostanie wyremontowana. Szczeliny między kostkami zostaną wypełnione specjalną spoiną żywiczną co wyeliminuje wypadanie kostek.

Wszystko będzie kosztowało 3 958 000 złotych - 90% tej kwoty miasto Suwałki pozyskało z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja na lata 2007-2013. Partnerami projektu są miasto Czerniachowsk oraz miasto Gurjewsk z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Przebudowa Placu Piłsudskiego potrwa rok. Roboty zakończą się w maju przyszłego roku.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.