Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Mirzcu odbędzie się uroczysty odbiór przebudowanych dróg wojewódzkich.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim kosztowała ponad 380 tys. zł. Wykonano tam m.in. frezowanie zdegradowanej warstwy i położono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Ponadto na odcinku wykonano ściek deszczowy z dwóch rzędów kostki betonowej, dwustronnie nowy krawężnik oraz chodnik na dojściach do przejść dla pieszych i na zatoce autobusowej oraz zjazdy do posesji.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Z kolei przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Mirzcu polegała na przebudowie konstrukcji jezdni oraz poboczy. W ramach prowadzonych robót wykonano również: zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne, remont płyty mostu wraz z odtworzeniem nowej nawierzchni oraz na części odcinka, w okolicy zabudowań wykonano chodniki. Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego konieczne było również wykonanie, na części przebudowy, rowów krytych w celu odwodnienia drogi i okolicznych terenów. Wartość inwestycji to ponad 5 mln zł.Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.