Kolejne odcinki dróg wojewódzkich w gminie Końskie zostaną zmodernizowane – to efekt porozumienia, które zostało podpisane między marszałkiem Województwa Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Janem Maćkowiakiem i burmistrzem Końskich Michałem Cichockim.

Gmina zdecydowała się na partycypację w kosztach przebudowy i, zgodnie z umową, na każdy modernizowany odcinek przekaże po 1 milionie złotych z własnego budżetu. Modernizacja, która służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy, dotyczy dwóch dróg wojewódzkich na terenie gminy Końskie: nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie oraz drogi nr 749, odcinek Rogów – Młynek Nieświński. Przebudowa pierwszej zostanie przeprowadzona do końca tego roku (jest już gotowa dokumentacja), druga – gdzie w grę wchodzi również poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na odcinku 1,5 kilometra – w 2015 roku. Obie inwestycje samorząd Końskich zobowiązał się wesprzeć kwotą po 1 milionie złotych.- Dzisiejsza umowa to dalszy ciąg bardzo dobrej współpracy obu naszych samorządów, początkiem której była budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej numer 728 – mówił podczas spotkania marszałek Adam Jarubas. - Poczucie współodpowiedzialności za drogi w regionie i konsekwencji partycypacja finansowa innych samorządów, pozwala skuteczniej i szybciej modernizować drogi wojewódzkie. W regionie mamy ponad tysiąc kilometrów tras wojewódzkich, by utrzymać je w dobrym standardzie, powinniśmy każdego roku wymieniać nawierzchnię na stu kilometrach tych tras. To prawdziwe wyzwanie, przede wszystkim finansowe. We współdziałaniu z innymi samorządami, jak pokazuje przykład gminy Końskie, jest to łatwiejsze do osiągnięcia – podkreślał marszałek Jarubas.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.