W piątek, 26 lipca, o dzień wcześniej niż początkowo planowano, udostępniony został warunkowo tylko dla ruchu pojazdów lekkich, ważących do 3,5 tony, most w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 Kielce – Opatów. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na most samochodów ciężarowych. Dla samochodów powyżej 3,5 tony wyznaczono objazdy.

Ruch samochodów lekkich po moście odbywa się w obie strony jednym wydzielonym pasem jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Ruch wahadłowy sterowany jest sygnalizacją świetlną. Wjazd na most jest odpowiednio oznakowany i zabezpieczony betonowymi barierami przed wjazdem samochodów o większych parametrach niż te dopuszczalne, podane na znakach drogowych (dopuszczalna masa rzeczywista 3,5 tony, dopuszczalna szerokość 2 metry). Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na most samochodów ciężarowych. To może spowodować dalsze uszkodzenia naruszonej po czerwcowych nawałnicach konstrukcji mostowej i ponowne zamknięcie zabezpieczonego na potrzeby ruchu lekkiego obiektu.  

Nadal obowiązuje objazd dla pojazdów o masie rzeczywistej przekraczającej 3,5 tony. Dla jadących drogą krajową nr 74 od strony Kielc objazd ten poprowadzony został od Woli Jachowej drogą wojewódzką nr 753 do Wólki Milanowskiej i dalej drogą wojewódzką nr 756 do Łagowa i do drogi nr 74. Objazd dla jadących drogą krajową nr 74 od Kielc pojazdów komunikacji zbiorowej ważących ponad 3,5 tony wyznaczony został od Woli Jachowej drogą wojewódzką nr 753 do Bielin, a następnie drogami lokalnymi do Napękowa i do drogi 74. Objazdy dla jadących drogą krajową nr 74 od strony Opatowa poprowadzone są analogicznymi trasami w przeciwnym kierunku.

***
Konstrukcja mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 została uszkodzona po nawałnicach deszczowych w nocy z 6 na 7 czerwca, a 7 czerwca obiekt został zamknięty. Jego stan nie pozwalał na udostępnienie mostu dla ruchu. Jeszcze w czerwcu rozpoczęły się badania obiektu, zlecono też dokumentacje niezbędną do wykonania w tym roku tymczasowego mostu objazdowego. 2 lipca, po kolejnych już badaniach uszkodzonej konstrukcji mostowej, stwierdzono początek stabilizowania się warunków gruntowo-wodnych. Dopiero taka stabilizacja umożliwiła natychmiastowe zlecenie wykonanie ekspertyzy pod kątem ewentualnego dopuszczenia mostu dla ruchu lekkiego. Przygotowania do udostępnienia mostu dla samochodów do 3,5 tony prowadzone były od ub. tygodnia. Na moście wyremontowana została nawierzchnia celem zmniejszenia nierówności powstałych po uszkodzeniu konstrukcji. Dodatkowo zabezpieczono konstrukcję, m.in. poprzez montaż specjalnych elementów zabezpieczających pod obiektem. Po udostępnieniu mostu dla ruchu lekkiego, stan konstrukcji będzie monitorowany.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.