Kolejne 15 km dróg krajowych w regionie świętokrzyskim będzie miało nową nawierzchnię. Remonty czterech odcinków tras potrwają w sumie 2 miesiące i będą kosztować około 12 mln zł.

Jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną odcinki:
- drogi krajowej nr 42 Wyszyna Fałkowska – Ruda Maleniecka (4,2 km),
- drogi krajowej nr 42 skrzyżowanie z drogą 74 – Dęba (3,3 km),
- drogi krajowej nr 78 Zdanowice – Prząsław (5,7 km),
- drogi krajowej nr 9 ulica Zagłoby w Ostrowcu (1 km).

Remonty obejmują sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej. Wykonawcy powinni zakończyć je w październiku. W czasie frezowania i układania nawierzchni na remontowych odcinkach obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

Kontynuowany jest także rozpoczęty w lipcu remont półkilometrowego odcinka drogi krajowej nr 74 w obrębie ruchliwego skrzyżowania w Górnie. Droga zyska nową nawierzchnię i oznakowanie poziome, wyremontowane zostaną także pobocza, chodniki i zatoki autobusowe w obrębie inwestycji.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.